Mining – processen att ta fram nya Bitcoin

Framtagningen av nya Bitcoin sker genom en process som kallas mining. Vad innebär det egentligen? Det finns många bra tekniska förklaringar. Jag ska försöka berätta så enkelt och lättförståeligt som möjligt.

Blockkedjan, tekniken som Bitcoin vilar på, innehåller olika block. Genom att lösa ett matematiskt problem bryts ett nytt block och läggs till det föregående. Problemlösningen är komplicerad och kräver en särskild mjukvara och stora mängder datakraft. De som utför ”blockbrytningen” kallas miners vilket i praktiken är datorer som står och arbetar.

Varje block innehåller ett antal Bitcoin som belöning. I dagsläget innehåller varje nytt block 12.5 bitcoin. Enligt blockkedjans ursprungliga protokoll halveras bitcoinbelöningen vart fjärde år. 2009 innehöll varje block 50 Bitcoins och nästa halvering äger rum i maj 2020 och då kommer ett block ge 6.25 Bitcoin.

Det maximala antalet bitcoin som kan minas är 21 miljoner och blockkedjan beräknas vara färdigminad år 2140. Ca 99% kommer dock vara framtagna redan 2040.

En Bitcoin kan delas upp i åtta decimaler, den minsta andelen kallas en Satoshi till grundares ära.

För att överföringarna mellan olika bitcoinadresser ska vara säkra måste de bekräftas och läggas in i blockkedjan. Den här uppgiften sköts också av miners. De bidrar med att verifiera transaktioner och hjälper till att upprätthålla säkerheten på nätverket. Som tack får de den överföringsavgift som tas ut vid transaktioner på blockkedjan.  

I början av Bitcoins historia kunde man mina Bitcoin på den egna datorn. Men när svårighetsgraden ökade, och det krävdes alltmer datakraft, blev det inte lönsamt att mina hemma med egen maskin. Runt 2013 började därför s k miningpooler bildas, där personer gick samman och investerade gemensamt för att effektivisera framtagningen av Bitcoin och dela på kostnaderna och utfallet. Idag finns ett 20-tal större miningpooler runt om i världen.

blockchain.info hittar du all statistik kring bitcoinmining. Framöver tänkte jag att vi tittar närmare på miningpoolerna, vilka som äger dem och hur den industrin fungerar. 

Please follow and like us:

You Might Also Like

4 Replies to “Mining – processen att ta fram nya Bitcoin”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *