Blockchain (blockkedjan) är ett neutralt verktyg för att lagra och överföra värde på samma sätt som internet gör det möjligt att spara och skicka information.

Ett paradigmskifte för överföring av värde

Historiskt har det ständigt pågått en process för att smidigare och mer effektivt kunna lagra, skicka och representera värde. Byteshandel, guld, sedlar och mynt är några exempel. Idag är kreditkort och överföringar, med banken som tredje part, etablerade metoder. När Blockchain introducerades 2008, i samband med Bitcoin, var det något helt nytt. Ett paradigmskifte i överföring av värde.

Eliminerar mellanhänder

Utmärkande för Blockchain är att den är decentraliserad, det vill säga öppen för alla och oberoende av mellanhänder. Det betyder att två, för varandra okända människor, kan utbyta ett värde utan att en person eller institution styr transaktionen.  Dessutom är blockkedjan global vilket gör internationella överföringar lika enkla som nationella.

Löste “Double Spending”

I och med uppfinningen av Blockchain lyckades man lösa problemet med s k ”double spending” (dubbelspendering), vilket är ett klassiskt problem vid digital överföring. Ett digitalt mynt, precis som en datafil, kan annars enkelt kopieras och behållas av ägaren innan den skickas iväg. Därför låter man oftast en central auktoritet kontrollera överföringen. Men i och med blockkedjan hittade man en ny lösning som garanterar att varje Bitcoin är unik och inte kan kopieras eller skickas till flera olika personer.


Säkra transaktioner

Den tekniska lösning som säkerställer att överföringar inte går att manipulera kallas assymetrisk kryptering, vilket involverar en publik och en privat nyckel. Transaktionen mellan två olika bitcoinadresser behöver även bekräftas och läggas in i blockkedjan, en uppgift som sköts av miners. När de verifierar transaktioner hjälper de till att upprätthålla säkerheten på nätverket och för detta finns ett ekonomiskt incitament. En bekräftad transaktion belönas med den avgift som tas ut vid överföringar på blockkedjan.

Mer än för Bitcoin

Även om blockkedjan initialt skapades för Bitcoin, och används för andra kryptovalutor, spänner användningen idag över flertalet verksamheter. Många branscher och områden, däribland diamantindustrin, lantmäteriet, inom råvaruhantering och för röstlängder, har insett förtjänsten med att använda en blockkedja för att lagra och överföra värde och data som inte kan manipuleras.