Från början var Bitcoin bara en idé, en vision, helt utan värde. Men det fanns en tydlig ambition. Upphovsmakarna ville skapa en digital valuta som skulle vara tillgänglig för alla och oberoende av mellanhänder. En valuta där värdet skulle bygga på tillgång och efterfrågan och fungera peer-to-peer. Varför var det här viktigt? För att förstå drivkraften bakom Bitcoin behöver man tänka på i vilket sammanhang den togs fram.

Historiens största finanskriser 

År 2008 briserade en av historiens största finanskriser. Den tog sin början i USA men flera länder var inblandade och ansvariga, bland annat på grund av alltför frikostig kreditgivning. I USA samverkade flera faktorer och skapade en bubbla på en övervärderad och överbelånad bostadsmarknad. Låga räntor, en politisk vilja att låna ut till personer som inte kvalificerade för vanliga lån, oansvarigt agerande från finansinstitut och banker ledde till att hus belånades på ett framtida värde istället för ägarens betalningsförmåga.

Global spridning

När fastighetsmarknaden stagnerade och federala staten kraftigt höjde räntorna började paniken spridas. Ofta var lån med låg säkerhet sammanslagna med andra lån med högre säkerhet och sålda vidare i paket. Vem satt egentligen med säkerheten? Som konsekvens havererade belåningen mellan bankerna, ingen hade kapital att låna ut. En del banker gick omkull, t ex Lehman Brothers, andra omvandlades. Finanskrisen fick global spridning med efterdyningar i många år, så illa att flera länder var nära konkurs.

Mystiken kring pseudonymen

Än idag finns en mystik kring Bitcoin och än idag vet man inte vem eller vilka som ligger bakom kryptovalutan och den unika tekniken. Man refererar till Satoshi Nakamoto som grundare men det är allmänt känt att det är en pseudonym. Många spekulerar vem som ligger bakom namnet och flertalet har kommit upp som förslag under årens lopp. Men hittills har ingen gjort anspråk på att vara upphovsmakare.

 

Det allra första blocket 

Så varifrån kommer namnet Satoshi Nakamoto? Jo, det var det namnet som användes när ett white paper kring Bitcoin skickades till en kryptografisk mailinglista i november 2008. Mottagarna var personer som var erkänt intresserade av decentralisering och kryptografi. I början av 2009 minade Satoshi Nakamoto det allra första blocket på blockkedjan, vilket kallas “the Genesis block”. De Bitcoin som togs fram då ligger fortfarande orörda i en plånbok, totalt över 1 miljon coins.

Bitcoin och den kriminella världen 

År 2013, var Bitcoin starkt förknippad med illegal handel. Anledningen stavades Silk Road, ett fenomen som startades 2011 och kan bäst beskrivas som en handelsplats med kriminell aktivitet. Man kunde endast nå Silk Road via Dark Web, ett anonymt nätverk som krävde en särskild mjukvara för att komma in. Väl inne på Silk Road kunde man köpa allt tänkbart inom kriminell handel – droger, vapen, förfalskade körkort, ja, man kunde till och med beställa mord. Och man betalade med Bitcoin som inte avslöjade varken köpare eller säljare.

FBI konfiskerade Bitcoin

Marknadsplatsen fick naturligtvis myndigheternas ögon på sig och två år senare lyckades FBI, efter gediget spaningsarbete, stänga ner Silk Road. Det var i oktober 2013 och man identifierade hjärnan bakom verksamheten som Ross Ulbricht som 29-år gammal dömdes till fängelse på dubbel livstid utan möjlighet att bli benådad. FBI konfiskerade en stor del av de Bitcoin som cirkulerade i samband med Silk Road, vilket också är anledningen till att FBI än idag innehar den största Bitcoinplånboken.

Bitcoin efter Silk Road 

Ur ett historiskt perspektiv är det intressant att titta närmare på vad som hände efter att Silk Road stängdes ner.  Först spred sig en viss panik. Alla ställde sig frågan “är det här slutet för Bitcoin?” Skulle företag som var involverade med Bitcoin bli svartlistade? Fanns det överhuvudtaget någon framtid för valutan? Media målade upp en bild att Bitcoin bara var för kriminella. Nu när den största användningen för valutan var stängd fanns det överhuvudtaget något behov? Det fanns en rädsla att Bitcoin skulle förlora sitt värde och visst föll priset. Från $125 den 1:a oktober till $99 den 2:a oktober, dagen då Silk Road stängdes. Med facit i hand vet vi att bara två månader senare nådde valutan rekordnivåer på över $1100.

 

En ny era för kryptovalutor

Naturligtvis upphörde inte Bitcoin att användas som betalningsmedel vid all illegal handel. Precis som dollar och kronor fortfarande används vid kriminella transaktioner. Men folk hade fått upp ögonen för Bitcoin som en valuta fri från inflation och oberoende mellanhänder. Vanliga handlare, investerare och gemene man började intressera sig för Bitcoin. En ny era för kryptovalutorna hade börjat.